Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 04 2017

youbastard
2184 1b9c 390
Reposted fromkatsiu katsiu vianiedopowiedzenia niedopowiedzenia
youbastard
9716 ff70 390
Reposted fromNekoii Nekoii vianiedopowiedzenia niedopowiedzenia

November 30 2017

youbastard
Zapraszałem ją do mieszkania
Kątem oka widzę jej stanik
A rok później mamy się za nic
— Taco Hemingway - “Nostalgia”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viavouk vouk

November 28 2017

youbastard
youbastard
youbastard

"-Co pan robi od rana do wieczora?
-Znoszę siebie."

- Emil Cioran
Reposted fromkarahippie karahippie viavouk vouk

November 18 2017

youbastard
9160 ea54 390
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viamefir mefir

November 16 2017

youbastard
Najważniejszym powodem, dla którego ludzie nie osiągają tego, czego chcą, jest to, że sami nie wiedzą, czego chcą
— Harv Eker
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viacytaty cytaty

November 15 2017

youbastard
Tak naprawdę w życiu nie ma nic cenniejszego niż radość w oczach osoby na której Ci zależy.
Reposted fromthesmajl thesmajl viamefir mefir
youbastard
- Nie możesz mnie tak rozpieszczać. Szybko się przyzwyczajam. - A kto każe Ci się odzwyczajać?
— powroty do domu
Reposted fromsouxie souxie viacytaty cytaty

October 26 2017

youbastard
Najlepsze chwile podczas czytania to te, gdy trafiasz na coś - myśl, uczucie, punkt widzenia - o czym myślałeś, że jest wyjątkowe, szczególne tobie i tylko tobie znane. I oto jest, opisane przez kogoś innego, osobę, której nigdy nie poznałeś, być może kogoś, kto od dawna nie żyje. To jest tak, jakby nagle wyłoniła się czyjaś dłoń i pochwyciła twoją.
— Alan Bennett
Reposted fromTryToRememberrr TryToRememberrr viaparafina parafina

September 19 2017

youbastard
To co mówisz i robisz powinno być tym samym co myślisz i czujesz.
— B. Pawlikowska "Księga kodów podświadomości"
Reposted fromhiena hiena viaszarakoszula szarakoszula

September 11 2017

youbastard
Tu zaś chodzi o człowieka, do którego czuję więcej niż do Edgara i do samej siebie. Nie umiem tego wyrazić, ale z pewnością każdy człowiek zdaje sobie sprawę, że istnieje jakaś część nas samych gdzieś całkowicie poza nami. Na cóż by się zdało moje istnienie, gdyby ograniczało się tylko do tego świata? Ilekroć cierpiałam dotąd, zawsze to były cierpienia Heathcliffa. Widziałam je i czułam od pierwszej chwili. Przewodnią myślą mojego życia jest on. Gdyby wszystko przepadło, a on jeden pozostał, to i ja istniałabym nadal. Ale gdyby wszystko zostało, a on zniknął, wszechświat byłby dla mnie obcy i straszny, nie miałabym z nim po prostu nic wspólnego. Moja miłość do Lintona jest jak liście w lesie. Wiem dobrze, że czas ją zmieni, tak jak zima zmienia wygląd lasu. Moja miłość do Heathcliffa jest jak wiecznotrwała ziemia pod stopami, nie przykuwa oka swym pięknem, ale jest niezbędna do życia. Nelly, ja i Heathcliff to jedno. Jest zawsze, zawsze obecny w moich myślach – nie jako radość, bo i ja nie zawsze jestem dla siebie radością, ale jak świadomość mojej własnej istoty. Więc nie mów mi o rozstaniu z nim. To niemożliwe.
— Emily Jane Brontë "Wichrowe Wzgórza"
Reposted fromdreamadream dreamadream viacytaty cytaty
youbastard
5037 599d 390
Reposted frommoviesss moviesss

September 09 2017

youbastard

iammagicitself:

# still the best moment in a tv show ever

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viarawwwr rawwwr
youbastard
2148 cd88 390
Reposted fromkrzysk krzysk viaBalladyna Balladyna
youbastard
- Wyciągnęła do mnie rękę, nie wiedziałem co mam zrobić, więc połamałem jej palce swoim milczeniem.
— Strasznie głośno, niesamowicie blisko
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viacytaty cytaty

September 03 2017

youbastard
By odkryć kto Tobą rządzi, po prostu sprawdź kogo nie wolno Ci krytykować.
— Wolter
Reposted fromlakonika lakonika viacytaty cytaty
youbastard
5825 5207 390
Reposted fromshar17666 shar17666 viaoutkapa outkapa

August 19 2017

youbastard
Reposted frommarysia marysia viarawwwr rawwwr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl