Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 21 2018

youbastard
Pozwoliłem jej odejść,
ponieważ wiedziałem, że stać ją na kogoś lepszego,
a teraz, kiedy jej nie ma,
zastanawiam się,
czy nie trzeba było
samemu stać się kimś lepszym.
— Atticus - "Miała dzikie serce"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viarawwwr rawwwr

April 14 2018

youbastard
- Podoba mi się to, jak się wysławiasz. Dlaczego zawsze się umniejszasz? Wzruszyłem ramionami. Krytykuje mnie za krytykowanie samego siebie? - Nie wiem. Może po to, żebyś ty tego nie robił. - Tak bardzo boisz się tego, co inni o tobie myślą?
— André Aciman "Tamte dni, tamte noce"
Reposted fromdreamadream dreamadream

April 06 2018

youbastard
Może jestem staroświecki, ale zawsze uważałem, że najbardziej męski jest szacunek do kobiety.
— Rafał Wicijowski

March 15 2018

0297 0f76 390

serious:

who were you?

youbastard
piłem melisę na uspokojenie, ale wkurwiał mnie jej smak.
— usłyszane.
Reposted fromcorvax corvax viapozakontrola pozakontrola

March 04 2018

youbastard
0704 78c6 390
Reposted fromnutt nutt viaparafina parafina
youbastard
youbastard
4065 84a3 390
Reposted fromkarahippie karahippie viakerosine kerosine

February 28 2018

youbastard
7113 8040 390
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viainsanedreamer insanedreamer

January 28 2018

youbastard
6065 c98c 390
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viavouk vouk

January 22 2018

youbastard
2580 58f1 390
Reposted frompiehus piehus viawezsplyn wezsplyn

January 15 2018

youbastard
7093 5431 390
Reposted frommetadon metadon viavouk vouk

January 12 2018

youbastard
Reposted fromantichris antichris viavouk vouk

January 02 2018

youbastard
0589 9b5b 390
Reposted fromseaweed seaweed viavouk vouk
youbastard
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viafriends friends

January 01 2018

youbastard

Człowiek będzie zaciekle bronił błędów, które pokochał.

December 28 2017

youbastard
8239 2942 390
ranisz
Reposted frommysoul mysoul vianiedopowiedzenia niedopowiedzenia
youbastard
1739 6b32 390
Reposted fromtfu tfu viapozakontrola pozakontrola
youbastard

Gdyż nie ma większej rzeźni niż pamięć.

— T. Jastrun, "Przebudzenie bez ciebie"
Reposted fromgdybam gdybam vianiedopowiedzenia niedopowiedzenia
youbastard
1238 22ee 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl