Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2019

youbastard
2484 b298 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaszarakoszula szarakoszula
youbastard
Wydaje się niemożliwe, żeby wyjaśnić moje prawdziwe uczucia do Grety, ponieważ tak naprawdę nie rozumiem siebie. Przyznaję, że pod wpływem uczuć stworzyłam sobie obraz osoby, która tak naprawdę nie istnieje. Na rozum zdaję sobie sprawę, że w rzeczywistości ta prosta szwedzka dziewczyna z twarzą, na której znać dotyk ręki Boga, jest kimś innym, zainteresowanym wyłącznie pieniędzmi, swoim zdrowiem, seksem, jedzeniem i spaniem. A jednak jej twarz robi zamęt w mojej głowie, oszukuje mój umysł, obezwładnia go. Kocham ją, ale tę, którą stworzyłam w głowie, a nie tę prawdziwą.
— Mercedes De Acosta o swoich uczuciach do Grety Garbo w liście do Marleny Dietrich
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty

September 12 2019

youbastard
ja najchętniej to nie znał bym cię nawet z widzenia
— Chada- " Wszystkiego nie najlepszego"
Reposted fromparamaribo paramaribo vialivhanna livhanna
youbastard
Ojciec nauczył mnie jednej ważnej rzeczy: jeśli kiedykolwiek postąpisz wobec kogoś źle, ten ktoś być może o tym zapomni lub się nawet o tym nie dowie, Ty natomiast nie zapomnisz o tym nigdy.
— Graham Masterton
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vialivhanna livhanna
youbastard

Powtarzając dobranoc, nie dałbym ci zasnąć.

— Adam Mickiewicz
Reposted fromemeri emeri vialivhanna livhanna
youbastard
Zastosuj do swoich rozmów prostą zasadę: jeżeli nie chciałbyś stwierdzić czegoś na piśmie i podpisać imieniem i nazwiskiem, nie mów tego.
— Jackson Brown
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialivhanna livhanna

August 30 2019

youbastard
Uciekałam, kiedy tylko sprawy zaczynały się komplikować, ponieważ żyłam w przeświadczeniu, że wszystko i tak skończy się tragicznie. Jedyna forma kontroli, jaką stosowałam, to decyzja, by odejść, zanim ktoś odejdzie ode mnie
— Sylvia June Day – "Dotyk Crossa"
youbastard
0059 6849 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viamefir mefir

August 20 2019

youbastard
7326 73d2 390
Reposted fromsoftboi softboi viamefir mefir

August 07 2019

youbastard
9599 ea8c 390
Reposted fromfungi fungi viainsanedreamer insanedreamer

August 04 2019

youbastard
3227 0d90 390
Reposted fromRowena Rowena viainsanedreamer insanedreamer

July 31 2019

youbastard
  

me at a job interview 

Reposted fromnewgirl newgirl viakarmacoma karmacoma
youbastard
0620 77ac 390

July 30 2019

youbastard
8456 276e 390
youbastard
8237 bb6a 390
Reposted fromtichga tichga viainsanedreamer insanedreamer
youbastard
0525 3b77 390
Reposted fromnyaako nyaako viainsanedreamer insanedreamer

July 14 2019

youbastard
8601 acfc 390

July 11 2019

youbastard
5097 3079 390
Reposted fromnyaako nyaako viainsanedreamer insanedreamer

July 05 2019

youbastard
Tęsknię do Ciebie przez stół, przy którym siedzimy, tęsknię z fotela na fotel obok, w teatrze czy w kinie (…) na szerokość kołdry, która okrywa nas oboje, tez potrafię tęsknić do Ciebie - przez drzwi łazienki, w której się kąpiesz, i przez schody, po których idziesz do mnie, i przez naskórek mój, szczelnie przywarty do Twego.
— Osiecka i Przybora

June 27 2019

youbastard
2301 cbe5 390
tak wielu już nie ma
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl