Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 23 2018

youbastard
Zaw­sze rzu­caj się na głęboką wodę, tam
da­lej jest do dna. 
Reposted fromviciousvenus viciousvenus viastarryeyed starryeyed

October 05 2018

youbastard

September 15 2018

youbastard
9123 3692 390
Reposted frompiehus piehus viakasiakocimietka kasiakocimietka

September 14 2018

youbastard

August 19 2018

youbastard
“Jak usłyszę, że nie mam prawa być kurewsko przybita, bo są tacy, którzy mają gorzej, wytłumaczę panu, że to tak, jakby zabronić szczęśliwemu się radować, bo są tacy, którzy mają lepiej.”
— Remigiusz Mróz
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viakechness kechness
youbastard
Wystarczy jedna osoba, by ożyło pustkowie i wystarczy jej brak, aby wielkie miasto wydało się puste.
— Lidia Jasińska
Reposted fromxalchemic xalchemic viakechness kechness
youbastard
0862 7aee 390
youbastard
4948 52f6 390
Reposted fromsmoke11 smoke11 viaszarakoszula szarakoszula

August 17 2018

youbastard

July 18 2018

youbastard
-Zwykle trudno opowiedzieć o tym, o czym naprawdę chce się opowiedzieć. Nie uważasz?
— H. Murakami "Przygoda z owcą"
Reposted fromsalato salato viainsanedreamer insanedreamer

July 14 2018

youbastard
Jeśli jakaś kobieta jest w stanie odebrać mi mojego mężczyznę to ja go nie chcę.
Reposted fromxalchemic xalchemic viastarryeyed starryeyed
youbastard
Tylko mnie nie zawiedź. Zawiodłam się już tyle razy, że w moje serce nie ma już gdzie wbić noża.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viastarryeyed starryeyed
youbastard
To naprawdę smutne i niesprawiedliwe, że nasi najbliżsi stają się „śmietnikami”, do których wrzucamy nagromadzoną w ciągu dnia agresję. Natomiast ludzie, których ledwo co znamy, doświadczają tylko pozytywnej i uprzejmej strony naszej natury.
— "Naucz się żyć"
Reposted fromavooid avooid viaoutkapa outkapa

July 05 2018

5335 d7a9 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viainsanedreamer insanedreamer

June 30 2018

youbastard

Nic zaś tak nie podnieca kobiety jak świadomość, że jakiś nieszczęśnik stracił dla niej rozum.

— ~ P. C.
Reposted fromdunkellicht dunkellicht viaBalladyna Balladyna
youbastard
To, co kochasz najbardziej, kiedyś zrani cię najmocniej.
— Nathan Hill "Niksy"

June 19 2018

youbastard
0079 e0ee 390
Reposted fromPoranny Poranny viavouk vouk
5152 d30b 390
Reposted fromshitsuri shitsuri viainsanedreamer insanedreamer

June 12 2018

youbastard
5780 d500 390
Reposted frommyslodsiewnia myslodsiewnia viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl