Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2017

youbastard
Jak możesz ukryć się przed czymś, co jest w tobie?
— Kraina prozaka
5336 5b3b
Reposted frommakswilczur makswilczur viapozakontrola pozakontrola

August 11 2017

youbastard
3132 b3fb
Reposted fromzurial zurial viarawwwr rawwwr
youbastard
Najboleśniejszym doświadczeniem jest wyobrażanie sobie przyszłości, zwłaszcza tej, której nigdy nie będziemy mieli.
— Søren Aabye Kierkegaard
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapozakontrola pozakontrola

August 08 2017

youbastard
[...] nie lubię mówić o swoich problemach. Zazwyczaj i tak nikt ich za mnie nie załatwi. To po co ? Żeby usłyszeć: ,,Nie martw się jakoś to będzie" ? To sama to sobie mogę powiedzieć.
— Maria Czubaszek
Reposted fromcenturylove centurylove viaBalladyna Balladyna

August 03 2017

youbastard
7881 f89b 390
Reposted fromfungi fungi viaszarakoszula szarakoszula

July 31 2017

youbastard
Okazuje się, że tydzień mogę bez Ciebie wytrzymać, od biedy dwa, ale potem już zaczynają mnie boleć te wszystkie miejsca, którymi Cię nie czuję...
— Piotr Adamczyk
Reposted fromjethra jethra viaBalladyna Balladyna

July 28 2017

youbastard
Nie tylko mój świat kręci się wokół niej, ale że to ona jest całym moim światem. Że ona jest nie tylko powodem, dla którego chce mi się oddychać, ale w ogóle jest moim powietrzem. Że ona nadaje znaczenie każdej mojej myśli, każdemu uderzeniu mojego tętna, każdemu szeptowi mojej świadomości. Ona jest moim całym wszystkim.
— Laurelin Paige
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaBalladyna Balladyna

July 27 2017

youbastard
Wspomnienia ogrzewają człowieka od środka. Ale jednocześnie siekają go gwałtownie na kawałki.
— Haruki Murakami – Kafka nad morzem
Reposted frompuella13 puella13 viacytaty cytaty

July 22 2017

youbastard
"Czasem lepiej stracić kogoś na zawsze, niż ciągle spotykać, wiedząc, że to koniec."
— Izabela Sowa - "Herbatniki z jagodami"
— zgadzam się z tym w 100%
youbastard
Nie wiem czemu nie chcesz przestać mi się śnić
Skoro dziś nie znaczymy dla siebie nic
— Rozbójnik Alibaba & Bezczel "Byłaś serca biciem"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaheavencanwait heavencanwait

July 21 2017

youbastard
"Czasami dawanie komuś drugiej szansy, jest jak dawanie komuś drugiej kuli, bo nie trafił cię za pierwszym razem.
— znalezione

July 08 2017

youbastard

A żyć możesz tylko dzięki temu, za co mógłbyś umrzeć.

— Antoine de Saint-Exupéry

July 07 2017

youbastard
“I moje serce chciało Ciebie. I chyba to było właśnie problemem.”
— cytaty, tumblr
Reposted fromSalute Salute viaBalladyna Balladyna

June 30 2017

youbastard
youbastard
7993 2a64 390
Reposted fromjethra jethra viayeahlow yeahlow

June 29 2017

youbastard
7179 c998 390
Reposted frombanitka banitka viapoezja poezja

June 28 2017

youbastard

Żulczyk: Wszystko krąży wokół poczucia winy.

Pezet: Jasne. Najbliżsi zawsze dostają najbardziej, bo stoją najbliżej.

— Pezet w wywiadzie dla Żulczyka
Reposted fromwariatka wariatka viapozakontrola pozakontrola

June 25 2017

youbastard
Można by przypuszczać, że cierpię na swoiste rozdwojenie jaźni. Inna jestem wobec miłych mi ludzi, a zupełnie inna, kiedy zostaje sama ze sobą. Ponura, obolała, z pretensjami do siebie.
— Wisława Szymborska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl