Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2019

youbastard
4115 b7d9 390
Reposted frompiehus piehus viainsanedreamer insanedreamer
youbastard
youbastard

May 15 2019

youbastard
Opowiedziałem setki żartów i anegdot, rozbawiałem ludzi do łez, kiedy tak naprawdę chciało mi się płakać. Zawsze dławił mnie smutek, nieważne, jak głośno bym się śmiał.
— Tomasz Mazur, „Fiasko. Podręcznik nieudanej egzystencji”
youbastard
1273 a0ad 390
Reposted fromniente niente viaszarakoszula szarakoszula
youbastard
0003 1176 390
Reposted fromsoftboi softboi viarawwwr rawwwr
youbastard
7927 e5b2 390
shameless.

May 11 2019

youbastard
7947 d764 390
Reposted fromsoftboi softboi viapozakontrola pozakontrola

May 07 2019

youbastard
4092 8825 390
Reposted fromAstalka Astalka viamefir mefir
youbastard
2415 c505 390
Reposted frompiehus piehus viamefir mefir

May 05 2019

youbastard
8573 e3ba 390
A. Ciarkowska 
youbastard

May 04 2019

youbastard
Bóg dał nam Paryż, Wenecję
architekturę secesyjną, zegarki
i zegary art deco
dał nam poziomki
zamglone świty za oknem kawiarni
sklepy
dał nam Tomasza Manna oraz Prousta
a także wrzosowiska Irlandii
oraz wymyślił bilard i nastolatki
i tysiąc innych rzeczy
jak wodospady, Boską Komedię,
fajki, wiersze Rilkego,
ulice wysadzane platanami
na południu,
amerykańskie samochody z lat czterdziestych,
pióra Mont Blanc, przewodnik
po Grenadzie oraz
Koniaki, Giny, Whisky i Bordeaux
na pewno nie w tym celu
żebym siedział
przez osiem godzin dziennie
w pracy
jak jakiś chuj
— Andrzej Kotanski, "Canto"
Reposted from1923 1923 viapozakontrola pozakontrola

May 01 2019

youbastard
To trochę absurdalne, ale czasami odchodzę z czyjegoś życia, żeby go nie ranić. Szczególnie kiedy moje cierpienia zaczyna wypływać z serca, w szalonym tempie przepływa przez krwiobieg i wylewa się z rozgrzanych warg. Odchodzę bo wiem, że mogę zadać więcej bólu sobą niż swoją nieobecnością.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapozakontrola pozakontrola
youbastard
- Ile razy układałaś sobie w myślach odpowiedź na SMS, który nigdy nie przyszedł ?
- 7 lat... - wyszeptała.
— Autor Bezdech
youbastard
Wiesz czego mi brakuje najbardziej, tej empatii z drugiej strony. Zainteresowania, uczucia że jestem potrzebny.. 
— Wiadomości nigdy nie wysłane

March 31 2019

2356 ff3e 390
Reposted fromSAIGONMARKET SAIGONMARKET viakerosine kerosine
youbastard
8529 29f2 390
nikt tak pięknie nie pisał o miłości
youbastard
Dla mnie wyznacznikiem pewnego pułapu, jakości czy klasy sztuki jest moment, w którym czytając, oglądając czy słuchając czegoś, mam dojmujące i jaskrawe uczucie, że ktoś sformułował coś, co przeżyłem albo o czym pomyślałem. Sformułował dokładnie tak samo, tylko przy pomocy lepszego zdania, piękniejszego układu plastycznego albo lepszej kompozycji dźwięków, niż ja sobie kiedykolwiek mogłem wyobrazić. Bywa, że na chwileczkę dał mi poczucie piękna czy szczęścia. Jeżeli to znajduję w literaturze, to jest to dla mnie wielka literatura, jeżeli w kinie, to jest to dla mnie wielkie kino. Kiedy czytasz wielką literaturę, to na którejś stronie znajdujesz zdanie, które – wydaje Ci się – kiedyś sama powiedziałaś albo usłyszałaś. To jest opis albo obraz, który Ciebie głęboko dotyczy, głęboko dotyka i jest Twoim obrazem. Na tym polega wielka literatura. Co chwila odnajdujesz siebie albo kogoś zupełnie innego wprawdzie, ale myślącego tak jak Ty, widzącego to, co Ty kiedyś zobaczyłaś. Na tym polega wielka literatura, na tym samym wielkie kino. 
Na chwileczkę znajdujesz tam siebie.
— Krzysztof Kieślowski
Reposted frommerkaba merkaba viamefir mefir
youbastard
5828 a5f6 390
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl