Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2017

youbastard

Nie wierzę, że ktoś odczuwa mój brak, bo dla tej, której chciałbym brakować, nie znaczę nic.

— Arno Strobel
Reposted fromNajada Najada viaparafina parafina
youbastard
Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M viaparafina parafina

February 23 2017

youbastard
youbastard
M: Powiedzieć Ci coś miłego? Ja: Co takiego? M: Lubie spędzać z Tobą czas, ale najbardziej lubię noce. Za dnia jesteś dla koleżanek, rodziców, pracy a w nocy jesteś tylko moja
— love him
Reposted fromTryToRememberrr TryToRememberrr viacytaty cytaty

February 20 2017

youbastard
To tak,  jakbyś miał głęboko w sobie coś, co sprawia, że nie czujesz się godny pokochania.
— Dexter
Reposted fromLittleJack LittleJack viaszarakoszula szarakoszula
youbastard
Reposted fromjasminum jasminum viajakubzulczyk jakubzulczyk

February 17 2017

youbastard

Bernini Sculpture: Pluto and Proserpina (1621-22).

This is marble.

He was 23 years old when he finished this. 
Brilliant.

youbastard

CHCIAŁABYM CI COŚ TAKIEGO ZROBIĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ BEZE MNIE ŻYĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ O MNIE ZAPOMNIEĆ. 

— J. Sosnowski
Reposted fromoutcat outcat viaparafina parafina

June 25 2015

3919 8c58 390
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viaszarakoszula szarakoszula
youbastard
3939 afce 390
Reposted fromrol rol viainsanedreamer insanedreamer
youbastard
Domyśl się, że jest ze mną źle... przyjdź, przyjdź, przyjdź!
— Michaił Bułhakow - Mistrz i Małgorzata
Reposted frompieprzycto pieprzycto viainsanedreamer insanedreamer

June 23 2015

youbastard
0874 2b86 390

June 22 2015

youbastard
Nie należał do mnie, a jednak przerażała mnie myśl, że go stracę.
— Richard Paul Evans, Obiecaj mi

June 21 2015

youbastard
Jedyne życie, jakie chcę, to życie z Tobą.
— Maya Banks
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna vialivhanna livhanna

May 26 2015

youbastard
coś się skończyło
nic się nie chce zacząć
— Tadeusz Różewicz
Reposted frominpassing inpassing viaszarakoszula szarakoszula
8059 b01f 390
Reposted fromNeonicClove NeonicClove viaszarakoszula szarakoszula

May 17 2015

youbastard
Najlepsze, co ojcowie mogą podarować swoim dzieciom, to kochać ich matkę...
— Janusz L. Wiśniewski
Reposted fromobliviate obliviate viasavanna savanna

May 14 2015

youbastard
Half of her beauty is her brain.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl